Ahoskera

 • Atal honetan ahoskerako fitxak aurkituko dituzu.
 • Zertako diren fitxak?
  Ahozko komunikazio jasoan –edota ozen irakurtzerakoan– zure moldeak 
  estilo txukuna(goa) izaten laguntzeko.
  Beste hizkuntzetan bezala, euskarak baditu azentu egokiak edo desegokiak, lotura soinuak egiteko moduak, mailegu hitzak ahoskatzeko moldeak, soinu batzuk jator ebakitzeko erak...
  Hori lantzeko oinarrizko azalpenak, oharrak, adibideak eta aholkuak aurkituko dituzu.
 • 12 fitxa daude. Eginbidean: horien ariketa digitalak.