Lexikoa IV

Siguiente
  • Maila lexikoan estilo txukuna(goa) izaten laguntzeko fitxak
  • IV. atala  Besteetara joateko, goiko geziak  
  • Hitzak · Aditzak · Izenondoak · Aditzondoak · Erdarakadak Desegokitasunak · Okerreko usteak · Adibideak · Aholkuak