Lexikoa IV

Siguiente
  • Maila lexikoan estilo txukuna(goa) izaten laguntzeko fitxak
  • IV. atala   Besteetara joateko, goiko geziak  
  • Hitzak · Aditzak · Izenondoak · Aditzondoak · Erdarakadak Desegokitasunak · Okerreko usteak · Adibideak · Aholkuak
  • Ariketa digitala: 10 fitxa horietako lexikoa · 50 item · 100 puntu