Lexikoa

Siguiente
 • Atal honetan lexikoko fitxak aurkituko dituzu.
 • Zertako diren fitxak?
  Maila lexikoan 
  estilo txukuna(goa) izaten laguntzeko. 
  Izan ere, hitz asko antzekoak dira baina ez dira berdinak, xehetasun garrantzitsuek bereizten dituztelako; zehaztasun edo berezitasun horiek kontuan hartu ezean, komunikazioa ez da estilokoa, zabarra edo traketsa baizik.
 • Multzoka antolatuta, 10 fitxako blokeak daude: 
  > aukeratu multzoa > fitxen panela > joan fitxara
 • Ariketa digitala: multzoko fitxena · ±50 item · 100 puntu
 • Igonda: 5 multzo · ±120 hitz