Lexikoa I

  • I. multzoa   Besteetara joateko, goiko geziak  
  • Hitzak · Aditzak · Izenondoak · Aditzondoak · Erdarakadak Desegokitasunak · Okerreko usteak · Adibideak · Aholkuak
  • Ariketa digitala: 10 fitxa horiena · ±50 item · 100 puntu