Ortziren hortza

Ortziren hortza

Josetxo Orueta

 Ikasleentzat egokia: Batx. 

_______________________

>  Hiztegitxoa  ± 270 hitz 

>  Mug-h  Mugikorrerako

>  Lex. azterketak  13 eredu 

>  Sintesia  Kapituluka, istorioa erraz jarraitzeko

>  Ulermen proba  15 item A B C

>  Azalpen probak  4 ered

_______________________

  Arik. interaktiboak  (ord.⎪tabl. ⎪mob.)   

     Ulermen probak  

      UP 1   (JB) 15 item, 20 puntu